Kvalsundet, sund i Tromsø kommune, Troms, mellom Ringvassøya og Kvaløya; 20 km langt, 1–3 km bredt. Kvalsundtunnelen på Fv. 863 fører under sundet, rundt tre km nord for Futrikelv på Kvaløysiden.