Karlsøy

Karlsøy, kommune i Troms, grenser i sør til Tromsø, og i øst til Lyngen og Skjervøy kommuner. Karlsøy ligger i sin helhet på øyer; de største er: Fugløya (21 km2) i nordøst, sør for denne følger Vanna (225 km2) og Karlsøy (8 km2). Vest for Vanna ligger Helgøya (43 km2), Nord-Kvaløy (84 km2) og Grøtøy (18 km2). Dessuten omfatter kommunen i sør storparten av øyene Rebbenesøy (53 km2 i Karlsøy), Ringvassøy (433 km2) og Reinøy (104 km2). Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 12 artikler:

V

  1. Vanna