Karlsøy er en kommune i Troms fylke, nord for Tromsø. Kommunen ligger i sin helhet på øyer som strekker seg fra Ullsfjorden i øst og ut mot Norskehavet i vest. Karlsøy kommune grenser mot Tromsø på Rebbenesøya og Ringvassøya i sørvest. For øvrig går kommunens grenser i sjøen mot Tromsø i Grøttsundet i sør, mot Lyngen i Ullsfjorden i sørøst og mot Skjervøy i Fugløysundet, ytre del av fjorden Lyngen, i nordøst. Hele artikkelen