Fugløybanken er en fiskebanke på mindre enn 200 m dyp utenfor Rebbenesøy og Sør-Fugløya i Nord-Troms. Det foregår et rikt torske-, hyse- og kveitefiske. Fugløybanken var blant de første områdene i nord som ble åpnet for letevirksomhet etter petroleum.