Faueldalen, naturreservat i Tromsø kommune, Troms, se Fugldalen.