Store områder tørrlegges ved lav vannstand i Mjøsa.

Lars Mæhlum. Begrenset gjenbruk

Åkersvika naturreservat,

opprettet ved kgl.res. 26. juli 1974, omfatter det meste av Åkersvika innenfor Stangebrua og en del av Flagstadelva. Det ble utvidet i 1984 og 1992 og er nå på til sammen ca. 3,25 km2. Tilgrensende strandarealer i varierende bredde inngår i reservatet, mens vannområdet nærmest bybebyggelsen i Hamar er holdt utenom. Åkersvika er et utpreget grunt vannområde som dels ligger tørt når vannstanden i Mjøsa er lav. Formålet med Åkersvika naturreservat er å bevare et viktig trekk- og hekkeområde for ande-, sump- og vadefugler. I alt 196 fuglearter og 228 høyerestående plantearter er påvist innenfor naturreservatet. Åkersvika naturreservat var det første i Norge på Ramsarkonvensjonens liste.

Åkersvika naturreservat ligger midt i et tett befolket område. Det oppstår av og til konflikter mellom verneinteresser og andre interesser, slik det gjorde ved byggingen av Hamar Olympiahall, Vikingskipet, som ligger rett ved reservatgrensen. Også senere planer har utløst konflikter og press på reservatet, bl.a. planer om dobbeltsporet jernbarne, utvidelse av E 6 og flere nærings- og boligprosjekter.

  Foreslå endringer i tekst

  Foreslå bilder til artikkelen

  Kommentarer

  12. mars 2009 skrev Lars Mæhlum

  Bør overføres til kommuneansvarlige i Stange og Hamar.

  13. mars 2009 svarte Kåre Olerud

  Hei Lars!  Takk for melding. Jeg er blodfersk i dette gamet, men så vidt jeg forstår av oppsettet, har allerede kommuneansvarlig adgang til denne artikkelen. At den sorterer under Natur- og miljøvern, som jeg har ansvar for, er helt naturlig.  Mvh

  Kåre  Kåre Olerud

  kareolerud@hebb.no

  +47 950 73 320

  13. mars 2009 skrev Lars Mæhlum

  http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=VV00001178

  Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

  Du må være logget inn for å kommentere.