Åkersvika naturreservat

Åkersvika naturreservat . Store områder tørrlegges ved lav vannstand i Mjøsa.
.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Åkersvika naturreservat er et naturreservat i Hamar kommune som omfatter det meste av Åkersvika innenfor Stangebrua og en del av Flagstadelva. Det ble utvidet i 1984 og 1992 og er nå på til sammen 4,28 km2. Tilgrensende strandarealer i varierende bredde inngår i reservatet, mens vannområdet nærmest bybebyggelsen i Hamar er holdt utenom.

Åkersvika er et utpreget grunt vannområde som dels ligger tørt når vannstanden i Mjøsa er lav. Formålet med Åkersvika naturreservat er å bevare et viktig trekk- og hekkeområde for ande-, sump- og vadefugler. I alt 196 fuglearter og rundt 300 høyerestående plantearter er påvist innenfor naturreservatet. Åkersvika naturreservat var det første i Norge på Ramsarkonvensjonens liste.

Åkersvika naturreservat ligger midt i et tett befolket område. Det oppstår av og til konflikter mellom verneinteresser og andre interesser, slik det gjorde ved byggingen av Hamar Olympiahall, Vikingskipet, som ligger rett ved reservatgrensen. Også senere planer har utløst konflikter og press på reservatet, blant annet planer om dobbeltsporet jernbane, utvidelse av E6 og flere nærings- og boligprosjekter.

Naturreservatet ble opprettet ved kongelig resolusjon 26. juli 1974.

Eksterne lenker

Kommentarer (4)

skrev Lars Mæhlum

Bør overføres til kommuneansvarlige i Stange og Hamar.

svarte Kåre Olerud

Hei Lars!Takk for melding. Jeg er blodfersk i dette gamet, men så vidt jeg forstår av oppsettet, har allerede kommuneansvarlig adgang til denne artikkelen. At den sorterer under Natur- og miljøvern, som jeg har ansvar for, er helt naturlig.MvhKåreKåre Olerudkareolerud@hebb.no+47 950 73 320

skrev Lars Mæhlum

http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=VV00001178

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg