Åkersvika

Åkersvika sett mot Åker og Vang kirke.

av . Begrenset gjenbruk

Åkersvika er en grunn arm av Mjøsa, om lag 4 km lang. Den ligger i Hamar og Stange kommuner, Hedmark, rett sørøst for Hamar sentrum.

Åkersvika strekker seg i østlig retning og deler seg i en nordgående (Sælidvika) og en sørøstgående vik. I den sørøstgående munner Svartelva ut, i den nordgående Flagstadelva. Dovrebanen, Rørosbanen, E6 og Rv 25 går på fyllinger og bruer over Åkersvika. Ved lav vannstand i Mjøsa om våren tørrlegges store deler av vika, og mudderbankene er viktige rasteplasser for fugler under vårtrekket.

Avrenning fra jordbruket og kloakkutslipp førte tidligere til en tiltakende eutrofiering av vika, inntil tiltak under Mjøsaksjonen på 1970-tallet brakte utslippene under kontroll. Åkersvika er vernet som naturreservat siden 1974, og nyter internasjonalt vern under Ramsar-konvensjonen.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg