Jacob Binck, tysk kunstner. Påvirket av nederlenderne og Dürer, kom til Danmark og ble knyttet til Christian 3s hoff i begynnelsen av 1530-årene, utførte et kobberstikk av kongen. Malte portretter, bl.a. av Joh. Friis og Sophie Rosenkrantz. Laget tresnitt, bl.a. Christian 3s bilde og våpen i Bibelen 1550. Gav utkast til festninger (Krempe). Besøkte 1541–42 Sverige, hvor han malte portrett av Gustav Vasa. Drog 1553 tilbake til Tyskland.