Cornelis II Floris, flamsk arkitekt, ornamenttegner og billedhugger, den fremste representant for den nederlandske dekorasjonsstil under renessansen; bror av F. Floris. Han mottok på en studiereise i 1540-årene sterke inntrykk av den italienske renessanse, som han forente med hjemlige elementer til en egen flamsk renessansestil, den såkalte Floris-stil. Det vesentlige ved stilen er at Floris har maktet å smelte sammen den italienske groteske og de flamske beslag- og kartusjornamenter. Hans arkitektoniske hovedverk var rådhuset i Antwerpen (1561–66). Utførte også arbeider i utlandet, bl.a. gravmonumenter over Frederik 1 (i domen i Schleswig, 1552) og Christian 3 (i domen i Roskilde, 1575) og sangtribunen i domen i Tournai (1573–74). Størst betydning fikk imidlertid hans mønstertegninger, utgitt fra 1548; gjennom disse spredte stilen seg over hele Nord-Europa.