#Reformasjonen

Reformasjonen er navn på religiøse og kulturelle omveltninger som fant sted i store deler av Europa på 1500-tallet og førte til delingen av vestlig kristendom i den katolske, den lutherske og den reformerte kirke. Reformasjonen startet med den tyske teologen Martin Luther (1483–1546) og hans kritikk av kirken, som først ble kjent med hans 95 teser (læresetninger) i 1517.
Les hovedartikkelen

Christian 3

Christian 3 var dansk konge i perioden 1536–1559, og norsk konge i perioden 1537–1559. Han var sønn av Frederik 1 og Anna av Brandenburg. .

nattverd

Nattverden er et rituelt måltid som utgjør en viktig del av den kristne gudstjenesten. Under nattverden spiser kristne brød og drikker vin som uttrykk for henholdsvis Jesu kropp og blod. Brødet og ...

protestantisme

Protestantisme er eit fellesomgrep for dei retningane og kyrkjene som blei resultatet av reformasjonen på 1500-talet: den lutherske, den kalvinske (reformerte) og den anglikanske kyrkja. I tillegg ...

reformasjonen

Reformasjonen er betegnelsen på de religiøse og kulturelle omveltningene som fant sted i store deler av Europa på 1500-tallet og som førte til delingen av vestlig kristendom i den katolske, den lut...