#Reformasjonen

Reformasjonen er navn på religiøse og kulturelle omveltninger som fant sted i store deler av Europa på 1500-tallet og førte til delingen av vestlig kristendom i den katolske, den lutherske og den reformerte kirke. Reformasjonen startet med den tyske teologen Martin Luther (1483–1546) og hans kritikk av kirken, som først ble kjent med hans 95 teser (læresetninger) i 1517.
Les hovedartikkelen

Christian 3.

Christian 3. var dansk konge i perioden 1536–1559, og norsk konge i perioden 1537–1559. Han var sønn av Frederik 1. og Anna av Brandenburg. I Christians regjeringstid ble reformasjonen gjennomført ...

nattverd

Nattverden er et rituelt måltid som utgjør en viktig del av den kristne gudstjenesten. Under nattverden spiser kristne et lite stykke alterbrød, som kalles oblat, og drikker en liten mengde nattver...

protestantisme

Protestantisme er eit fellesomgrep for dei retningane og kyrkjene som blei resultatet av reformasjonen på 1500-talet: den lutherske, den kalvinske (reformerte) og den anglikanske kyrkja. I tillegg ...

reformasjonen

Reformasjonen er betegnelsen på de religiøse og kulturelle omveltningene som fant sted i store deler av Europa på 1500-tallet og som førte til delingen av vestlig kristendom i den katolske, den lut...

salme

Salmer er religiøse sanger som primært hører til i gudstjenester i synagoger og kirker. Tekstene kan være fra Bibelen, særlig Salmenes bok, eller være diktet senere, enten på latin eller på ulike f...