Lauenburg, tidligere hertugdømme i Tyskland, fra 1876 landkrets i Schleswig-Holstein, på høyre bredd av Elben ovenfor Hamburg. De germanske innbyggerne måtte vike for venderne på 700-tallet; men da Karl den store la landet under seg, ble det kolonisert på ny av sakserne. 1203–27 under Danmark, særskilt hertugdømme fra 1260 (Sachsen-Lauenburg), under Preussen 1815, men året etter byttet bort til Danmark mot det tidligere svenske Pommern (som var blitt dansk ved freden i Kiel). I 1864 måtte Danmark avstå Lauenburg, som ble innlemmet i Preussen 1876.