Etnisk musikk, sekkebetegnelse for musikk fra hele verden som sjangermessig står i kontrast til den typisk anglo-amerikanske musikken som har dominert markedet i de vestlige landene. Begrepet kan fremstå som noe forvirrende, siden all musikk i utgangspunktet er «etnisk», en kritikk som også har vært rettet mot begrepet verdensmusikk, som er et annet begrep for den samme musikken og som i utgangspunktet ble lansert av ledende produsenter på markedet i Storbritannia på 1980-tallet. Hele artikkelen

Ny artikkel