Sekkepipe, musikkinstrument som består av en lærsekk og to eller flere piper, den ene forsynt med lydhull; de andre gir en konstant tone (bordunstemmer). Gjennom et særskilt rør eller en belg som beveges av armen, blåses luft inn i sekken og derfra ut i pipene. Disse kan være av obotype (med to rørblad), som gir en skarpere klang (skotsk sekkepipe), eller av klarinettype, som gir en bløtere klang (irsk sekkepipe, den balkanske gajda). Sekkepipen er av asiatisk opprinnelse, ble brukt i det gamle Hellas og var et populært instrument i middelalderen. Den er kjent i de fleste europeiske land, også i Norge i tidligere tider, og benyttes ennå i skotske militærorkestre. En fransk type fra 1600-tallet (musette) har to melodipiper.