etnisk musikk

Etnisk musikk, sekkebetegnelse for musikk fra hele verden som sjangermessig står i kontrast til den typisk anglo-amerikanske musikken som har dominert markedet i de vestlige landene. Begrepet kan fremstå som noe forvirrende, siden all musikk i utgangspunktet er «etnisk», en kritikk som også har vært rettet mot begrepet verdensmusikk, som er et annet begrep for den samme musikken og som i utgangspunktet ble lansert av ledende produsenter på markedet i Storbritannia på 1980-tallet. All musikk er verdensmusikk, har kritikere hevdet, mens målet for produsentene og musikkbransjen altså var å finne et passende navn i markedsøyemed på musikk som ble laget og utøvd av artister knyttet til ikke-vestlige deler av verden.

Paris regnes som hovedstaden for etnisk musikk. Hit reiste et stort antall artister tidlig på 80-tallet, i hovedsak fra Afrika, eller de allierte seg med produksjonsselskaper i Paris for å få innpass på det vestlige markedet. Sentrale navn fra denne perioden er blant andre Youssou N'Dour, Salif Keita, Mory Kanté og noe senere Angélique Kidjo og Souad Massi (90-tallet). Paris fungerte som møtested mellom Afrika og Vesten, og ble i løpet av noen år senter for det som i Franrike ble kalt musique du monde (verdensmusikk).

I London kunne man se den samme utviklingen noe senere, med Peter Gabriels Real World Records som en sentral aktør. Til hans studio ble en rekke artister fløyet inn fra alle verdensdeler, og arbeidet ga støtet til den voksende verdensmusikkscenen i England, som rask fikk internasjonalt gjennombrudd. I miljøet rundt Gabriel oppsto World of Music, Arts and Dance (WOMAD) med fokus på verdensmusikken i vid forstand. WOMAD arrangerer blant annet årlig en konferanse med artister, journalister, management og bookingagenter/arrangører fra hele verden, i tillegg arrangeres det WOMAD festivaler i England, New Zealand, Australia, Spania, Chile og på Kanariøyene.

Man kommer ikke utenom begrepet cross-over når man behandler temaet etnisk musikk, siden cross-over kjennetegnes av sin blanding av ulike sjangere og teknikker (tradisjonelle instrumenter mikset med programmering, dub, med mer) og favner etnisk musikk så vel som andre sjangere. Asian Dub Foundation og Natacha Atlas, som dukket opp på London-scenen på 90-tallet, er eksempler på artister som fikk betegnelsen cross-over.

Youssou N'Dours forklaring til Jungeltelegrafens journalister i NRK P2 for noen år tilbake er kanskje det nærmeste vi kommer en klar definisjon av begrepet etnisk musikk eller verdensmusikk. Han betegnet denne musikken som en sjanger skapt og utøvd av mennesker som kommer sammen fra ulike land og verdensdeler, en krysskulturell musikk som har hele verden som kilde. Andre igjen vil si at all musikk som ikke er typisk vestlig (rock, pop, jazz, electronica) faller inn under etnisk musikk/verdensmusikk-kategoriene.

I Norge fikk den etniske musikken som sjanger først fotfeste på 90-tallet i takt med økende innvandring av artister og utøvere fra hele verden. De begynte snart å samarbeide med hverandre og med lokale, etnisk norske utøvere, og antallet ensembler, samarbeidsprosjekter og produksjoner økte raskt og fant veien til norske scener, men også til det internajonale markedet. Blant sentrale aktører innen verdensmusikksjangeren finner vi Solo Cissokho, Sidiki Camara, Miki N´Doye, Mari Boine, Women's Voice International Music Network, Javid Afsari Rad, Becaye Aw og Ras Nas.

Parallelt med økningen i antallet artister og utøvere har en rekke initiativ vært tatt for å øke oppmerksomheten omkring etnisk musikk her i landet. Her har særlig musikerorgansisasjonen Samspill International Music Network vært sentral. Etter hvert finnes det også et stort antall arrangører, f.eks. MELA-festivalen, Oslo World Music Festival, Global Oslo Music, Smeltedigelen, BIKS, Du store verden!, MS Innvik og Cosmopolite Scene, for å nevne noen. I media har særlig P2s Jungeltelegrafen og Transit vært sentrale i formidlingen av etnisk musikk, mens Dagsavisen har ukentlige anmeldelser i en fast spalte.

Etnisk musikk, eller verdensmusikk, er av musikkbransjen selv spådd å bli en like tung aktør i markedet det neste tiåret som anglo-amerikansk pop og rock, og vil med dette utfordre det vi til nå har kjent som det vestlige pop-rock-hegemoniet.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg