Verbunkos, ungarsk musikkform, særlig utbredt på slutten av 1700- og første halvdel av 1800-tallet; opprinnelig dansemusikk med røtter dels i tysk og østerriksk dansemusikk, dels i ungarsk og slavisk folkemusikk. Navnet skriver seg fra den tyske skikken med å spille dansemusikk ved de samlinger hvor bøndene ble rekruttert til armeen. Elementer fra denne musikkformen ble tatt opp i så vel ungarsk som annen europeisk kunstmusikk på 1800-tallet. De viktigste kjennetegn ved verbunkos-musikken er de hyppige vekslinger mellom langsomme og hurtige passasjer, jevn taktart med punktert rytme, og skifte mellom dur og moll. Verbunkos-musikk ble ofte fremført av sigøynerorkestre under utfoldelse av stor improvisatorisk frihet.