Virveldyr

Virveldyr er en betegnelse på dyr med virvelsøyle eller ryggrad. Virveldyrene omfatter fisk, amfibier, krypdyr, fugl ogpattedyr (hvor mennesket hører hjemme). I biologisk systematikk er virveldyr er en av tre underrekker i rekken ryggstrengdyr. Med 64 000 registrerte arter er virveldyrene den største underrekken av ryggstrengdyr. Men virveldyrene utgjør bare 5% av alle nålevende arter. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Virveldyr

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Menneskeapefamilien

Inneholder 104 artikler: