Fontéchevade, hule i Frankrike, Poitou-Charentes, departementet Charente. I 1947 ble her funnet to kraniefragmenter av en mennesketype som levde i 3. mellomistid (ca. 130 000–100 000 år siden). Fontéchevade-mennesket var således eldre enn neandertalmennesket (Homo neanderthalensis) og synes å være nærmere beslektet med de tidligere Homo sapiens.