Acanthodii, taggpanserhaier, utdødd virveldyrklasse av primitive kjevebærende fisk, nært i slekt med benfisk. Hodet var dekket av små benplater, mens kroppen hadde et dekke av små, tykke firkantete skjell. Finnene var i forkant støttet av en kraftig pigg, derav navnet. Hos de fleste artene fantes mellom bryst- og bukfinnene fra ett til seks par små, parete finner med pigg i forkant. En del arter med utviklet gjellelokk. Funn av finnepigger i devon-avsetninger i Norge og på Svalbard. Kjente slekter er Acanthodes og Climatius.