Condylarthra, utdødd pattedyrorden, en av de eldste og mest primitive ordener av hovdyr (Ungulata), som levde over store deler av den nordlige halvkule i paleocen og eocen. Deres langstrakte, lavbente kropp fremviste få spesialiseringer. De hadde fem finger- og tåbein på hhv. for- og bakbena. Bare noen få arter hadde hover. Kraniet var lavt og langstrakt og hjernen liten. Tennene viste ingen spesielle tilpasninger kun til plantekost. Antagelig har flere av de senere, store hovdyrgruppene utviklet seg fra Condylarthra.