Archaeoceti, (av archaeo- og gr. 'hval'), utdødd underorden i ordenen hvaler. Urhvalene levde i første halvdel av tertiær og gav etter hvert opphav til de mer moderne tannhvalene og bardehvalene.