Paleontologi

Fagansvarlig

Ole Andreas Hoel

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 5 kategorier:

  1. Krypdyr inkl. dinosaurer
  2. Paleontologi
  3. Planter
  4. Virveldyr
  5. Virvelløse dyr