Hulebjørn, utdødd rovdyrart i bjørnefamilien. Den var omtrent dobbelt så stor som den nålevende brunbjørnen, levde i huler, og både neandertal-mennesket og Cro-Magnon-mennesket har kjent til den. Flest knokkelfunn er fra annen halvdel av kvartærperioden i Europa.