Basilosaurus, utdødd hvalslekt i underordenen Archaeoceti, ofte kalt urhval. Ble 25 meter lang og hørte til de tidlige medlemmene i ordenen hvaler. Levde i eocen i Nord-Amerika og Nord-Afrika. De hadde en meget langstrakt kropp, kraftige, luffelignende forlemmer og ennå ganske store knokler til baklemmene, som hos senere hvaler blir helt redusert. Hodet var ganske lite i forhold til kroppen. Se også hvaler (fossile hvaler).