Anaspida, utdødd orden i klassen Agnatha (se urfisk). Hodet og kroppen var dekket av skjell. De fleste manglet helt parete finner og hadde en særpreget, såkalt hypocerkal halefinne. Fantes i silur og devon. Flere slekter av vel bevarte anaspider er funnet i silur avsetningene på Ringerike.