Palaeonisciformes, utdødd benfiskorden i underklassen bruskganoider (Chondrostei). Oppstod i devon, var meget vanlige i karbon og perm, og døde ut i kritt. Små til mellomstore former (opptil 1 m lange), langstrakte fisk med kroppen dekket av tykke, blanke, firkantede ganoidskjell. De hadde svært vid munn tett besatt med spisse tenner; store øyne og asymmetrisk (heterocerk) halefinne. Mest kjent er slekten Palaeoniscus, som bl.a. er vanlig i permlag fra Tyskland. I Norge kjent fra funn av noen få skjell i permlag i Asker.