Thelodus, utdødd rundmunnslekt i klassen Pteraspidomorphi. Thelodus var urfisker med hodet og kroppen dekket av små, tykke skjell. Slike skjell er bl.a. funnet i lag fra silur i Norge. Se også urfisk.