Dragetenner, fossile pattedyrtenner som ble brukt som medisin i kinesisk farmasi helt frem til vår tid. Mange viktige funn av utdødde pattedyr er gjort blant dragetenner i kinesiske apotek, bl.a. de første funnene av Homo erectus fra Kina og Gigantopithecus.