Arkeiske pattedyr, pattedyr fra første del av tertiær (paleocen og eocen). De utviklet seg raskt etter at mange krypdyrgrupper døde ut mot slutten av mesozoikum, og tilpasset seg forskjellig levevis både som rovdyr og planteetere. De fleste var forholdsvis små med langstrakt kropp, men noen ble store med kraftige lemmer. De hadde alle en rekke primitive karakterer, bl.a. liten hjerne og mindre spesialisering av tenner og lemmer som hos moderne pattedyr. De ble, bortsett fra de artene og gruppene som var blitt isolert i Sør-Amerika og som først døde ut i slutten av tertiær, raskt fortrengt av grupper av mer avanserte pattedyr som kom til i midten av tertiær.