Mesohippus, utdødd upartået hovdyrslekt i familien hester. Mesohippus var på størrelse med en sau. Den hadde tre tær på for- og bakbena, hvorav den midterste noe lengre enn de to andre. Kinntennene var lave og med enkle emaljekammer på overflaten. Levde i oligocen på forholdsvis tørre, åpne områder i Nord-Amerika.