Taeniodonta, utdødd pattedyrorden som levde i paleocen og tidlig eocen i Nord-Amerika. Spesialiserte landpattedyr som varierte fra rotte- til bjørnestørrelse. De hadde et kraftig tannsett med store hjørnetenner, noe som tyder på at de levde av hard plantekost.