Quadrupeda, felles betegnelse for de virveldyr som har fire lemmer tilpasset bevegelse på land: amfibier, krypdyr, fugler og pattedyr.