Quadrupeda er en gammel felles betegnelse for de av virveldyrene som har fire lemmer tilpasset bevegelse på land, det vil si amfibier, krypdyr, fugler og pattedyr. Ordet brukes ikke lenger. I dag kalles gruppen Tetrapoda eller tetrapoder.