Toxodon, utdødd pattedyrslekt i ordenen Notungulata. Toxodon var på størrelse med nålevende neshorn, levde i slutten av tertiær og i begynnelsen av kvartær, og var vidt utbredt i Sør-Amerika.