Eusthenopteron, benfiskslekt i underklassen kvastfinnede fisk, Coelacanthimorpha (Crossopterygii). Den fantes i yngre devon. I bygningen av bl.a. kraniet og de parrede finnene, viser Eusthenopteronpåfallende stor likhet med de eldste kjente landvirveldyrene, som hører til klassen amfibier. Man regner nå med at det er Eusthenopteron-lignende arter som har gitt opphav til de første amfibiene.