Pteraspidae, utdødd familie av rundmunner (urfisk) i ordenen Pteraspidiformes som fantes i ordovicium, silur og devon. Hodet og den fremre delen av kroppen var dekket av et kraftig benpanser, mens kroppen bakenfor var skjellkledd. Parede finner manglet. Bl.a. kjent med en rekke slekter fra Svalbard.