Notungulater, utdødd pattedyrorden. Primitive, planteetende pattedyr som i begynnelsen av tertiær var kjent både fra Asia og Nord- og Sør-Amerika. Da forbindelsen mellom Nord- og Sør-Amerika ble brutt i eocen (for ca. 50 millioner år siden), ble Sør-Amerika senteret for notungulatenes videre utvikling. De utviklet seg til både små gnagerlignende typer og til store, tunge former. Da det mot slutten av tertiærperioden igjen ble landforbindelse mellom Nord- og Sør-Amerika, forsvant notungulatene ganske raskt. Dette skyldtes konkurranse fra nordamerikanske rovdyr og høyere utviklede hovdyr som vandret inn i Sør-Amerika.