Indricotherium, utdødd pattedyrslekt i neshornfamilien, Navnet er ikke lenger i bruk; se Paraceratherium.