Tillodonta, utdødd pattedyrorden som i paleocen og eocen levde i Asia og Nord-Amerika. Lite av deres kroppsskjelett er kjent, men store kranier med kraftige tenner kan tyde på at de var store, tunge planteetere.