Creodonta, utdødd pattedyrorden. Den første og mest primitive orden av utdødde rovdyr, vesentlig kjent fra eocen. Kraniet var langstrakt, hjernen liten og tannsettet svakt differensiert uten den ellers så karakteristiske rovtannen. Klørne på for- og baklemmenes fem fingrer og tær var butte eller manglet helt. Ordenen gav opphav til alle de senere høyerestående rovdyr.