Urokse er en utdødd art av partået klovdyr i oksefamilien.