Osteolepidae, utdødd benfiskfamilie i underklassen kvastfinnefisk, kjent fra devon til tidlig perm. Bygningen av kraniet og de parede finnene viser at det er mest sannsynlig at de første amfibier har utviklet seg fra medlemmer av denne familien. I Norge er de funnet i bergarter fra devon i Nordfjord, perm i Asker og devon på Spitsbergen. Jfr. kvastfinnefisk.