Andrewsarchus, utdødd pattedyrslekt i ordenen Condylarthra. Levde i første halvdel av tertiær. Store arter med hodeskalle på opptil 1 meters lengde. Ernærte seg vesentlig som rovdyr.