av Lars Mæhlum./Kartgrunnlag: Kartverket.. CC BY 2.0

Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Tynset, kommune i Hedmark fylke, i det nordvestlige hjørne av Hedmark, med grense mot Sør-Trøndelag i nord og nordvest, til Folldal kommune i vest,  Alvdal i sørvest, Rendalen i sør og Tolga i øst. Kommunen fikk sine nåværende grenser 1966 etter sammenslåingen med det meste av tidligere Kvikne kommune.

Den nordligste delen omfatter Orklas dalføre til 10 km sør for Ulsberg. I vest grense mot Folldal ved Høggia (1641 moh.), en utløper av Dovrefjell. Herfra går grensen mot Alvdal mot sørøst, fra Auma og sørover følger den vannskillet mellom Glåma (Glomma) og Tysla. Her ligger Brydalen og Tylldalen, som begge har avløp mot Rendalen. Hele østgrensen er mot Tolga. Glåmas dalføre mellom Telneset og Auma ligger i Tynset, og elven har her et rolig løp, med fall fra 490 til 465 moh. på 20 km. Det alt vesentlige av berggrunnen er sterkt omdannede kambrosiluriske bergarter (fyllitt) med spredte inntrengninger av magmatiske bergarter (gabbro og granitt). Fjellet Tronden på grensen mot Alvdal (1665 moh.), kommunens høyeste topp, er en slik gabbrointrusjon. I kontaktsonen ved de magmatiske bergartene er det mange mindre kisforekomster som er drevet periodevis fra 1600-tallet. Klebersteinsbruddene i Kvikne har vært drevet siden 500-tallet f.Kr. og har levert mye av byggematerialet til Nidarosdomen. Overflateformene er slake lier i fyllittområdene, og steilere dalsider der bergartene er hardere lengst i nord og sør.

Hovedtyngden av bebyggelsen finnes langs Glåma (Glomma), med tettstedet og administrasjonssenteret Tynset. Bebyggelsen er ellers nokså spredt i sidedalene. Tynset er eneste østerdalskommune nord for Elverum med vekst i folketallet siden krigen. I tiårsperioden 1996–2006 gikk imidlertid folkemengden tilbake med 0,8 % mot 2,0 % i Nord-Østerdalen som helhet.

Jordbruket er fortsatt en meget viktig næringsvei. Det beste jordbruksarealet ligger også ved Glåma, og veksten av tettstedet Tynset skjer i konflikt med jordbruksinteressene. Fyllitten er løs og gir opphav til god dyrkningsjord, men fordi Tynset ligger nokså høyt, er jordbruket konsentrert om gressdyrking til melkeproduksjon. I gunstige år kan bygg modnes. Det holdes også en del sau. Tynset har mest skogavvirkning av kommunene i Nord-Østerdalen, og den har betydning for mange gårdsbruk. Tynset har spesiell betydning som landbrukssentrum, med næringsmiddelindustri (spekematproduksjon på Nortura Tynset) (48 % av industrisysselsettingen 2004), verksteder og omsetningssentraler. Andre viktige industribransjer er trevare- og møbelindustrien med i alt 29 % av industrisysselsettingen. Ellers merkes metallvare- og sementvareindustri. 

Tynset er en relativt liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 319 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er to kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 320 meter. Kraftverkene med høyest snittproduksjon er Litjfossen kraftverk (i drift fra 1982) og Ulset kraftverk (1985).

Kommunikasjonsmessig ligger Tynset sentralt. Sørover går Rørosbanen og Rv. 3 til Elverum, begge langs Glåma (Glomma). Jernbanen fortsetter nordøstover langs Glåma, Rv. 3 går nordvestover gjennom kommunen og til Ulsberg. Rv. 30 går nordover gjennom Tylldalen fra Øvre Rendal, krysser Glåma ved Tynset og fortsetter langs Glåmas vestside mot Tolga. En 125 meter lang fagverksbro i limtre med spenn på 70 m åpnet 2001. Det er mye gjennomgangstrafikk på disse veiene, og dette har styrket Tynset som turistområde. Ved Savalen er det bygd ut vintersportsanlegg.

Tynset har utviklet seg til å bli et regionsentrum for Nord-Østerdalen. Her ligger Sykehuset Innlandet Tynset, og her har Nord-Østerdal tingrett sine kontorer. Tynset har videregående skole.

Tynset hører til Innlandet politidistrikt, Nord-Østerdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Fjellregionen regionråd sammen med AlvdalFolldalHoltålenOsRendalenRøros og Tolga.

Tynset kommune tilsvarer de fire soknene Brydalen, Kvikne, Tylldalen og Tynset i Nord-Østerdal prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Tynset til Nordre Østerdalen fogderi i Hedemarkens amt.

For statistiske formål er Tynset kommune (per 2016) inndelt i fire delområder med til sammen 30 grunnkretser:

  • Tylldalen/Brydalen: Brydalen, Tylldalen sør, Tylldalen nord
  • Tynset sør: Auma øst, Kjæreng, Sandbakken/Sandvold, Stasjonen, Holmen 1, Holmen 2, Haverslia 1, Haverslia 2, Haverslia 3, Hugudal, Østre Aaen, Telneset
  • Tynset nord: Auma vest, Fåset, Fådalen, Eggen vest/Moan, Eggen øst/Neby/Østby, Tunndalen, Aaen vest 1, Aaen vest 2, Øian, Lonåsen, Nytrøa
  • Kvikne: Kvikneskogen, Søndre Midtbygda, Nordre Midtbygda, Nerbygda

Kommunevåpenet (godkjent 1985) har et oppvoksende sølv elghode mot en blå bakgrunn; gjenspeiler kommunens elgstamme.

Navnet kommer trolig av elvenavnet Tunna, som kanskje hører sammen med å tunne, 'svinge rundt, virvle', og -set, 'bolig, tilholdssted'.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.