Monoftongering er at språklyder utvikler seg fra diftong til monoftong. Et eksempel er endring fra stein til sten.