Ullensaker

Ullensaker er en kommune på Romerike i Akershus fylke. Ullensaker omfatter de sentrale deler av Romerikssletta mellom Mjøsa og Øyeren. Elva Leira danner vestgrensen, mens østgrensen følger stort sett Rømua. Begge grenseelvene er bielver til Glomma. Hurdal og Ullensaker kommuner har inngått intensjonsavtale om å slå seg sammen til Gardermoen kommune i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Svein Askheim

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 15 artikler: