Ullensaker

Ullensaker er en kommune på Romerike i Viken fylke. Ullensaker omfatter de sentrale delene av Romerikssletta mellom Mjøsa og Øyeren. Elva Leira danner vestgrensen, mens østgrensen følger stort sett Rømua. Begge grenseelvene er bielver til Glomma. . Hele artikkelen