Oslo Lufthavn Gardermoen, internasjonal flyplass i Ullensaker og Nannestad kommuner, Akershus fylke, 50 kilometer nord for Oslo. Oslo Lufthavn er hovedflyplass for all rute- og chartertrafikk i hovedstadsområdet. Flyplassen åpnet i oktober 1998, samtidig som Oslo Lufthavn, Fornebu ble nedlagt. I 2017 kom ny terminal på 117 000 kvadratmeter. Totalt har flyplassen kostet 34 milliarder kroner (2017).

De to rullebanene på 2950 meter og 3600 meter ligger parallelt, og flyplassområdet ser ut som en stor H fra luften; terminalbygningen og flyoppstillingsplassene ligger mellom banene. Det er 52 flyoppstillingsplasser med 34 faste brotilknytninger. Lufttrafikktjenestens kontrolltårn er 92 meter høyt. Terminalbygningen på 144 000 kvadratmeter har 64 innsjekkingsskranker og seks bagasjekaruseller. OSL kan befordre til sammen 8000 ankommende og avreisende passasjerer i timen. Det er lagt vekt på norsk byggeskikk og bruk av naturmaterialer. Avgangshallens tak holdes oppe av 136 meter lange limtredragere, arkitekt var Aviaplan.

Flyplassens årskapasitet er beregnet til 17 millioner passasjerer. Dette tallet ble passert i 2007 da 17 753 287 passasjerer reiste over Oslo Lufthavn. I februar 2013 hadde OSL 1 605 408 reisende og overtok dermed plassen som Skandinavias største flyplass foran Kastrup. I 2016 reiste over 25 millioner passasjerer til og fra Oslo Lufthavn. Kollektivandelen for reise til og fra flyplassen er 70 prosent.

På flyplassen er det forretninger, restauranter, bank, hotell, parkeringshus, jernbanestasjon med mer. En høyhastighetsbane bringer passasjerer til og fra Oslo på cirka 20 minutter (Gardermobanen). Flyplassen er arbeidssted for mer enn 12 000 mennesker og hovedbase for SAS, Norwegian og flere mindre selskaper.

Ny flystasjon med standkvarter for Luftforsvarets 335 skvadron (Lockheed Martin C-130 transportfly) er bygd i hovedflyplassområdet. (Om relokalisering av Forsvarets øvrige avdelinger, se Gardermoen).

Hovedflyplassen er Norges største landbaserte utbyggingsprosjekt med en totalinvestering på 20 milliarder kroner i flyplass med bygninger, forbedret veisystem, jernbane og Forsvarets anlegg. I 2017 kom ny terminal til 14 milliarder kroner. Utbyggingen ble gjennomført som et samarbeid mellom Oslo Lufthavn AS, Forsvarets bygningstjeneste, Statens vegvesen og NSB Gardermobanen AS.

Flyplassen ligger inntil Romerike Landskapsvernområde med internasjonal verneverdi – i sørvest et karakteristisk ravinelandskap og i nordøst områder med kvartærgeologiske formelementer (grytehullsjøer, dødisgroper, iskontaktskråning, eskere) og limnologiske forekomster og kildehorisonter i et landskap der botaniske, zoologiske og kulturhistoriske elementer bidrar til å gi området særpreg.

Innenfor utbyggingsområdet lå 6720 dekar skogarealer og 2110 dekar dyrket mark. Store deler ble lagt ut til rullebaner, veier og bygninger av forskjellige slag, men skogen er beholdt som randvegetasjon og som skille mellom ulike delområder. Like etter flyplassåpningen bodde omkring 2600 mennesker i den definerte støysonen ved Gardermoen. Til sammenligning kan nevnes at cirka 100 000 mennesker bodde i Fornebus støysone i 1990.

Flyplassen ligger over en del av Norges største grunnvannsmagasin med tilførsel utelukkende fra nedbør. Som vannforsyningskilde er magasinet beregnet å kunne yte maksimalt 570 liter per sekund ved jevnt uttak. Det har hele tiden vært en forutsetning at grunnvannet skal beskyttes mot forurensning fra flyplassen. For å dokumentere at dette kravet ivaretas, benyttes i overkant av 50 grunnvannsbrønner til regelmessig kontroll av vannkvalitet. I de samme brønnene overvåkes også grunnvannsbalansen. For å sikre viktig infrastruktur er grunnvannsstanden under deler av flyplassen senket. Noe av vannet reinfiltreres til grunnvannsmagasinet og noe slippes til lokale vassdrag. Det er opprettet målestasjoner for kontroll av vannkvalitet og registrering av vannmengder som slippes til vassdrag. Forurenset overvann blir i all hovedsak samlet opp og renset eller gjenvunnet. Rent overvann fra asfalterte flater og takflater filtreres til grunnen via steinmagasiner.

Innenfor reguleringsområdene fantes ca. 270 private boligeiendommer, 25 landbrukseiendommer og 16 næringseiendommer.

Området var opprinnelig en del av ekserserplassen for Hæren, første gang benyttet som flyplass av marineløytnant H. F. Dons, som landet her i 1912. Roald Amundsen foretok i 1914 sin første solotur med fly fra Gardermoen. Tyskerne anla under den annen verdenskrig en større militær flyplass. Senere ble den bygd ut i flere trinn for både militært og sivilt bruk; store deler ble NATO-finansiert.

Diskusjonen om en ny hovedflyplass på Østlandet startet i 1950-årene. Etter hvert som flytrafikken økte, ble det klart at Oslo lufthavn, Fornebu ikke tilfredsstilte kravene til en moderne storflyplass. Saken ble utredet i 1956, 1962, 1970 og 1971; forslagene til plassering omfattet blant annet Askim, Gardermoen, Hurum, Nesodden, Ås og Hobøl. Opprustning av Fornebu samt en delt løsning mellom Gardermoen og Fornebu var også fremme i debatten.

Nok en utredning førte til at regjeringen i 1988 anbefalte Gardermoen som ny hovedflyplass, men Stortinget vedtok at den skulle ligge i Hurum. Værmålinger av blant annet tåkeforholdene førte imidlertid til at Hurum ble skrinlagt.

Flyplassen ble i 1992 vedtatt utbygd til hovedflyplass for Østlandet. Om lag 300 husstander måtte flytte for å gjøre plass til utvidelsene. Arbeidene pågikk fra 13. august 1993 til oktober 1998.

Den nye hovedflyplassen, Oslo Lufthavn Gardermoen, ble offisielt åpnet 8. oktober 1998. Opprinnelig dekket Oslo Lufthavn et område på 148 000 kvadratmeter. I april 2017 sto et nytt terminalbygg ferdig.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.