Læstadiusvalmue, flerårig urt i valmuefamilien. 10–15 cm høy, gule blomster og myklodne flikede blad i rosett. Læstadiusvalmue vokser noen få steder i Lyngen og mellom Balsfjord og Målselv i Nord-Norge. Navnet har planten fått etter Lars Levi Læstadius. Læstadiusvalmuen er fredet i Norge.