Storfjord

Storfjord, kommune i Troms fylke, ligger omkring Storfjorden, som er den innerste del av Lyngen. I vest avgrenses kommunen av Lyngsfjellene, i sør og øst av grensen mot Sverige og Finland. Treriksrøysa ligger på en liten holme lengst øst i vannet Golddajávri og markerer grensen mellom de tre land. Utskilt som egen kommune fra Lyngen 1930.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 13 artikler:

A

  1. Agjet