Storfjord

Storfjord, kommune i Troms fylke, omfatter Storfjorden, den innerste delen av Lyngen, med de tre dalførene Signaldalen, Kitdalen og Skibotndalen som fra denne skjærer seg sørøstover. I vest avgrenses kommunen av Lyngsalpan, i sør og øst av grensen mot Sverige og Finland. Treriksrøysa ligger på en liten holme lengst øst i vannet Golddajávri og markerer grensen mellom de tre land. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Storfjord

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt