Storfjord er en kommune i Troms fylke. Den omfatter Storfjorden, den innerste delen av Lyngen, med de tre dalførene Signaldalen, Kitdalen og Skibotndalen som fra denne skjærer seg sørøstover. I vest avgrenses kommunen av Lyngsalpan, i sør og øst av grensen mot Sverige og Finland. Treriksrøysa ligger på en liten holme lengst øst i vannet Golddajávri og markerer grensen mellom de tre landene. Hele artikkelen

Ny artikkel