Margaret Thatcher i FNs generalforsamling, 1985.
.
Lisens: CC BY 2.0
Thatcher og Reagan

Margaret Thatcher og Ronald Reagan, fra 1982.

Thatcher og Reagan
Lisens: fri

Margaret Thatcher satt som statsminister i elleve år (1979–1990), og preget det politiske livet i Storbritannia mer enn noen annen politiker siden Winston Churchill. Hun klarte å vinne tre parlamentsvalg i rekkefølge (1979, 1983, 1987). I hele perioden ledet hun det konservative partiet og regjeringen med fast hånd, og hun fikk tilnavnet «The Iron Lady». Gjennom 1980-årene var det en rekke utskiftninger av medarbeidere på sentrale ministerposter i regjeringen.

Bekjemping av inflasjon

Thatchers økonomiske politikk falt både i tid og innhold sammen med «Reaganomics» (se Ronald Reagan) i USA. Den gikk ut på å bekjempe inflasjonen, redusere de offentlige utgifter, få slutt på streikene, innskrenke fagforeningenes makt og overlate til næringslivet selv å løse sine problemer, som bestod i lav produktivitet og redusert internasjonal konkurranseevne. Inflasjonen falt, men arbeidsløsheten steg eksplosivt og nådde i 1983 over 3,2 millioner. Dette medførte en økning i de offentlige utgiftene, noe som fikk Thatcher-regjeringen til å sette i gang en omforming av hele det britiske trygde- og velferdssystemet, med mindre offentlige tilskudd til helsevesen, sosialhjelp, kulturliv og skolevesen.

Privatisering

Fra midten av 1980-årene skjøt privatiseringen av statseiendommer fart; blant selskaper og institusjoner som ble solgt, var televerket, havnevesenet, deler av oljeselskapene Britoil og BP, British Airways, fergeselskapene og bilindustrien. Opposisjonen reagerte kraftig mot å «selge arvesølvet». Etter en kraftig sanering av ulønnsom næringsvirksomhet begynte økonomien å vise langsomme veksttendenser fra midten av 1980-årene. Samtidig opplevde Storbritannia en «jappetid», med børsoppgang og store byggeprosjekter, blant annet i London Docklands.

Kamp mot fagforeninger

Thatcher-regjeringens kamp mot fagforeningene og streikene ble en suksess, ettersom streikeaktiviteten gikk ned og fagforeningene fikk makten sin redusert ved lovgivning. Den avgjørende styrkeprøven stod i 1984–1985, da gruvearbeiderne under ledelse av Arthur Scargill gikk til streik i protest mot nedskjæringene i antall gruver, kullproduksjon og ansatte i gruvene. Striden ble til dels meget bitter; tre mennesker ble drept og tusener skadet. Streiken ble kjent ulovlig, og gruvearbeiderforbundets midler ble beslaglagt. Etter ett års streik gikk de fleste gruvearbeiderne tilbake til arbeidet uten å ha oppnådd noe som helst.

I 1986 tilspisset situasjonen seg mellom aviseierne og typografene i London. 5500 typografer ble oppsagt av aviskongen Rupert Murdoch, og produksjonen av avisene The Times og The Sun, samt søndagsavisene Sunday Times og News of the World ble flyttet fra Fleet Street til Wapping i Øst-London, hvor ufaglærte arbeidere utførte typografisk arbeid i nye databaserte systemer. Også denne konflikten endte med nederlag for fagbevegelsen, og flere av de andre store avisene la om til moderne produksjonsmåter og flyttet fra Fleet Street.

Sosial uro

Et resultat av Thatchers hardhendte politikk var økende sosial uro. De økonomiske omstillingsproblemene var særlig merkbare i det nordvestlige England, Wales, Skottland og Nord-Irland, og rammet hardt i byer som Glasgow, Belfast og Liverpool. De store sosiale problemene førte også til opptøyer i deler av storbyene Birmingham og London.

Raseopptøyer

Ved inngangen til 1980-tallet var Storbritannia et av de mest flerkulturelle samfunnene i Europa. Samtidig var barna av etterkrigstidens arbeidsinnvandrere blitt vant med hverdagsrasisme, fattigdom, arbeidsledighet og dårlige fremtidsutsikter. En svart befolkning som utgjorde rundt 3,5 millioner var stort sett ekskludert fra maktens korridorer. Arbeidsledigheten blant svarte var anslått til å være tre ganger høyere enn for hvite. Tilliten til politiet var heller ikke spesielt høy. Av 117 000 ansatte i politiet i England og Wales i 1981 var det kun 286 som ikke var hvite.

Den 2. mars 1981 gjennomførte svarte aktivister en demonstrasjon i Londons gater mot det de så som brutalitet fra Metropolitan Police, likegyldighet fra rettssystemet og rasisme fra politikere. Demonstrasjonen ble etter hvert voldelig, og ledet til gatekamper med politiet. Bakgrunnen var en brann i New Cross i London tidligere på året, hvor 13 svarte mennesker hadde mistet livet. Politiets etterforskning konkluderte med at brannen skyldtes en ulykke. Flere av de pårørende og lokale innbyggere mente at brannen var påsatt av høyreekstremister. For mange av Londons svarte innbyggere var saken nok et eksempel på en rasistisk sammensvergelse og at svarte liv var mindre verdt.

En måned etter demonstrasjon i London oppstod de første raseopptøyene i Bristol. Deretter spredde opptøyene seg til Brixton. Butikker ble plyndret, og bensinbomber og barrikader ble tatt i bruk i gatekamper med politiet. I løpet av sommermånedene spredte opptøyene seg Totxteh i Liverpool. I Southall fant kamper sted mellom sikher og høyreekstremister. Sikhene i Storbritannia var kjente som lovlydige, velutdannede og forholdsvis velstående og godt integrerte, noe som var en klar indikator på at rasisme ikke bare var et klassefenomen. Opptøyene spredte seg videre til Moss Side i Manchester, Handsworth i Birmingham og en rekke andre engelske byer.

Britiske verdier som moral, toleranse og mildhet ble satt på prøve. Samtidig var det ingen som omkom som direkte resultat av opptøyene, et tegn på en viss form for britisk orden. Mange oppfattet politiet som overivrige i tjenesten og fordomsfulle, men også at de ikke beskyttet enkelte grupper i samfunnet. Arbeidsledighet og kjedsomhet ble trukket frem som utløsende faktorer. Samtidig var det få opptøyer i tradisjonelle hvite arbeiderklasseområder (som for eksempel Sør-Wales og Nordøst-England) som hadde blitt hardt rammet av nedleggelser. Den samtidige populariteten til ska og band som The Specials og Madness bar budskap om at unge hvite og svarte briter hadde mer til felles enn det pessimistiske bildet som ofte ble tegnet. I 1985 fant nye opptøyer sted i London og Liverpool.

Hooliganisme

Hooligans
Fotball-hooligans går til opprør på Trafalgar Square, London, 1996.
Hooligans
Av /NTB.

Fotball-hooliganisme var et fenomen som oppstod mot slutten av 1960-tallet, og som ble stadig vanligere utover 1970-tallet før det på alvor ble et samfunnsproblem på 1980-tallet. Det var flere årsaker til at unge menn valgte å tilbringe lørdagsettermiddager på mer eller mindre organisert slåssing. Høye skilsmissetall som førte til fravær av farsfigurer og mannlige rollemodeller, tapt maskulinitet, stor arbeidsledighet, manglende fremtidsutsikter, misnøye med og mistillit til statsapparatet, vold i det britiske samfunnet ellers (som for eksempel raseopptøyer, gruvestreiker, Nord-Irland), frustrasjon, kjedsomhet og et behov for spenning var noen av årsakene. Casuals-kulturen var delvis inspirert av andre sub-kulturer med et aggressivt uttrykk, som blant annet punk og mod, og utviklet etter hvert en egen klesstil, tegn og koder. Spesielt beryktet var de ulike firmaenes såkalte visittkort.

Etter hvert som opptøyer i forbindelse med fotballkamper ble mer vanlig, valgte stadig flere å holde seg unna. Tilskuertallene sank og fotballsporten var i ferd med å miste sin appell hos massene. I et Storbritannia hvor bysentrum, jernbanestasjoner, puber, bensinstasjoner, parker og fotballstadioner ble omgjort til nærmest krigssoner helg etter helg, omtalte The Times fotballen som «a slum sport played in slum stadiums increasingly watched by slum people».

I 1985 opplevde engelsk fotball sitt annus horribilis. Under en TV-sendt FA-cupkamp mellom Luton Town og Millwall, stormet Millwalls supportere banen og angrep politi og publikum. I etterkant av kampen vurderte Thatchers regjering å innføre et nasjonalt ID-kort-system for å slippe inn på fotballkamper. Luton utestengte bortefans fra sin hjemmebane Kenilworth Road i fire år, mens Chelsea gikk til det drastiske skritt å installere strømgjerde (som riktignok aldri ble tatt i bruk) på sin hjemmebane Stamford Bridge.

To måneder senere omkom 56 mennesker i en brann på Bradford Citys hjemmearena Valley Parade. Selv om selve ulykken ikke hadde noen ting med hooliganisme å gjøre, var den et varsel om manglende sikkerhet på engelske fotballbaner. Samme dag døde en supporter av Bradfords naborivaler Leeds United under opptøyer i forbindelse med en bortekamp mot Birmingham City. Et par uker senere ble 39 fans drept da en vegg raste under sammenstøt mellom Liverpool- og Juventus-tilhengere under europacupfinalenHeysel Stadion i Brussel – med det resultat at UEFA valgte å utestenge engelske klubber fra sine turneringer. Den engelske sykdommen (the English disease), som pressen kalte det, hadde blitt et diplomatisk anliggende.

I 1989 ble 97 mennesker klemt i hjel under en FA-cupkamp mellom Liverpool og Nottingham ForestHillsborough i Sheffield. Det økte fokuset på sikkerhet og krav til modernisering i etterkant av ulykken førte til at den tradisjonelle arbeiderklassepregede ståtribunekulturen døde. I takt med at fotballen utover 1990-tallet ble et stadig mer gentrifisert, mediestyrt og familievennlig produkt forsvant også hooligan-kulturen.

Utenrikspolitikk

I utenrikspolitikken ble den langvarige Rhodesia-krisen løst i 1981, ikke minst takket være daværende utenriksminister Peter Carringtons innsats. Rhodesia ble selvstendig med svart flertallsstyre under navnet Zimbabwe. I 1982 gjenerobret Storbritannia Falklandsøyene etter argentinsk okkupasjon (se Falklandskrigen), en militær seier som bidrog til Thatchers gjenvalg i 1983. Samme år ble det undertegnet en avtale med Kina som overførte Hongkong til Kina i 1997.

Britene har hatt et godt forhold til de fleste av sine oversjøiske forbindelser, og forble også relativt upåvirket av situasjonen i Sør-Afrika. De utenrikspolitiske problemene var først og fremst i Europa, der Storbritannia var en konsekvent kritiker av integrasjonsprosessen i EF/EU. Konflikten i Nord-Irland (se Nord-Irlands historie) stod i stampe i 1980-årene.

Ulykker

Piper Alpha-ulykken

Plattformen Piper Alpha tok fyr på grunn av en gasslekkasje 6. juli 1988. Bildet viser de nedbrente restene av plattformen.

Av /NTB scanpix.

Etter år med manglende statlig kontroll, kutt i offentlige investeringer og en nedbygging av viktige samfunnstjenester og infrastruktur, ble en rekke ulykker mot slutten av Thatchers regjeringstid stående som symptomer på et samfunn i forfall. I løpet av perioden 1985–1989 opplevde Storbritannia hele ti større ulykker som hver krevde minst 30 menneskeliv. Bortsett fra Lockerbie-ulykken var samtlige resultat av dårlig vedlikehold, manglende sikkerhet og sviktende rutiner. Dette gjaldt brannen på Valley Parade, et fotballstadion i Bradford; Herald of Free Enterprise, en ferje som kantret og sank utenfor Zeebrugge i Belgia; togulykken ved Clapham Junction; brannen på King's Cross-stasjonen i London; eksplosjonen på oljeriggen Piper Alpha i Nordsjøen; flyulykken ved Kegworth i Leicestershire; båten Marchioness som kolliderte med en annen og sank i Themsen; og Hillsborough-ulykken i Sheffield.

Partipolitiske forutsetninger

En forutsetning for den hardhendte økonomiske politikken til Thatcher var en lammet og splittet opposisjon. Venstrefløyen overtok makten i Labour Party i 1980 (Michael Foot var partileder i 1980–1983), og partiet ble splittet. Høyrefløyen under ledelse av blant andre Roy Jenkins og David Owen dannet Social Democratic Party, som gikk i valgsamarbeid med de liberale uten nevneverdig suksess i 1983 og 1987. I 1988 ble partiet slått sammen med de liberale til ett parti, Liberal Democrats. Labour gjorde i 1983 sitt dårligste valg på femti år. Foot gikk av og ble erstattet av den moderat-radikale Neil Kinnock. Han klarte å holde partiet sammen, men maktet ikke å gjenerobre Labours tidligere velgere. Spesielt sviende var valgnederlaget i 1992, som førte til Kinnocks avgang som partileder.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Sandbrook, Dominic (2019). Who Dares Wins: Britain, 1979-1982. Milton Keynes: Penguin

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg