Arthur Scargill, britisk fagforeningsleder. Formann i Kullgruvearbeiderforbundet siden 1981; han ble særlig kjent som kompromissløs og utfordrende streikeleder under kullgruvestreiken 1984–85. Fra sin tid som medlem av Labour (1966–95) kjent som en markant representant for venstrefløyen. Han brøt med partiet og grunnla Socialist Labour Party 1996.