Skole og utdanning i Sør-Korea

På bakgrunn av internasjonale kunnskapstester regnes ofte Sør-Korea for å ha et av de beste utdanningssystemene i verden. Det er vanlig med privatundervisning ved siden av skolen, og det er svært hard konkurranse om å komme inn på de mest prestisjetunge universitetene. Utdanning er obligatorisk for barn og ungdom mellom 6 og 15 år.

Organisering av utdanningen i Sør-Korea

Utdanningsdepartementet har det overordnede, nasjonale ansvaret for all utdanning. For å sikre regionalt og lokalt selvstyre eksisterer det også 16 regions- og 182 fylkeskontorer med ansvar for å utarbeide og implementere egne utdanningsbestemmelser. Disse enhetene fører i tillegg direkte tilsyn med barne- og ungdomsskolene.

Ifølge OECD bruker Sør-Korea om lag 7,6 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt (BNP) på utdanning, mens gjennomsnittet for alle OECD-land er 6,3 prosent (2010). Dette er den tredje høyeste andelen brukt på utdanning blant alle OECD-land.

I 2009 gikk 37 prosent av landets 15-åringer i private skoler. Privatskolene blir i all hovedsak finansiert gjennom skolepenger, samt donasjoner og gaver fra private givere og organisasjoner.

Grunnutdanning

Barn begynner på skolen det året de fylles seks år. Både barne- og ungdomsskole er gratis og obligatorisk. Barneskolen varer i seks år mens ungdomsskolen varer i tre år. Etikk, koreansk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, kroppsøving, musikk og formgivning er kjerneemner i barneskolen. Lokale myndigheter kan imidlertid også innføre tilleggsfag.

I ungdomsskolen er undervisningen i matematikk, engelsk, koreansk, samfunnsfag og naturfag differensiert. I etikk, kroppsøving, musikk og formgivningsfag følger alle elever samme type undervisning. Elever i ungdomsskolen må i tillegg ta flere valgfag, for eksempel fag innen økonomi, teknologi, informasjonteknologi, språk og miljø.

Sør-Korea er sammen med Singapore, Taiwan og Japan ett av de landene som fikk best skåre i PISA-undersøkelsen fra 2012. Landets 15-åringer ble rangert som nummer fem innen både matematikk og leseferdigheter.

Videregående opplæring

Den videregående skolen varer i tre år. Elevene kan velge mellom yrkesfaglige eller studiespesialiserende utdanningsprogrammer. De som velger studiespesialisering får undervisning i samme kjerneemner som på ungdomsskolen, men elevene velger i tillegg en fordypning innen samfunnsfag eller realfag.

Ifølge OECD har 98 prosent av befolkningen i aldersgruppen 30-34 år fullført videregående opplæring. Dette er den høyeste andelen blant alle OECD-land, hvor gjennomsnittet for aldersgruppen er 82 prosent.

Høyere utdanning

Det eksisterer over 370 institusjoner for høyere utdanning. Seoul National University regnes som et av de beste universitetene i verden.

Ifølge OECD har 64 prosent av befolkningen i aldersgruppen 30-34 år høyere utdanning. Dette er den høyeste andelen blant alle OECD-land, hvor gjennomsnittet for aldersgruppen er 39 prosent.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg