Utdanningssystemet i Sør-Korea består av førskole, seks år barneskole, tre år ungdomsskole, tre år videregående opplæring og høyere utdanning. Utdanning er obligatorisk i ni år for barn og ungdom mellom 6 og 14–15 år. Både koreansk og engelsk tas i bruk som undervisningsspråk.

Utdanningssystemet anses for å være et av verdens beste på bakgrunn av internasjonale kunnskapstester. Utdanning er høyt verdsatt i Sør-Korea og utdanningsnivået henger tett sammen med sosial mobilitet, inntektsnivå og maktposisjoner i samfunnet.

Siden 1980-tallet har myndighetene investert stort i å utdanne landets befolkning. Ifølge tall fra UNESCO gikk antall studenter i høyere utdanning fra 539 000 i 1980 til 3,3 millioner i 2015. Det er vanlig med privatundervisning ved siden av skolen, og det er svært hard konkurranse om å komme inn på de mest prestisjetunge universitetene.

I underkant av to prosent av befolkningen over 15 år er analfabeter (2022).

Organisering av utdanningen i Sør-Korea

Utdanningsdepartementet har det overordnede, nasjonale ansvaret for all utdanning. For å sikre regionalt og lokalt selvstyre eksisterer det også regions- og fylkeskontorer med ansvar for å utarbeide og implementere egne utdanningsbestemmelser. Disse enhetene fører i tillegg direkte tilsyn med barne- og ungdomsskolene.

Ifølge OECD bruker Sør-Korea om lag 5,1 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt (BNP) på utdanning (2018). Dette er 0,2 prosent høyere enn gjennomsnittet for alle OECD-land i 2018.

Det finnes både offentlige og private skoler. Begge typer skoler mottar offentlig støtte, men de private mottar mindre. Privatskolene blir i all hovedsak finansiert gjennom skolepenger, samt donasjoner og gaver fra private givere og organisasjoner.

Grunnutdanning

Barn begynner på skolen det året de fyller seks år. Om lag 90 prosent av barna går på førskoletilbud før de starter på skolen (UNESCO, 2019). Alle barn starter på skolen i Sør-Korea. Både barne- og ungdomsskole er gratis og obligatorisk. Barneskolen varer i seks år og ungdomsskolen i tre år. Etikk, koreansk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, kroppsøving, musikk og formgivning er kjerneemner i barneskolen. Lokale myndigheter kan imidlertid også innføre tilleggsfag. Elevene undervises i engelsk fra tredje klasse.

I ungdomsskolen er det differensiert undervisning i matematikk, engelsk, koreansk, samfunnsfag og naturfag. I etikk, kroppsøving, musikk og formgivningsfag følger alle elever samme type undervisning. Elever i ungdomsskolen må i tillegg ta flere valgfag, for eksempel fag innen økonomi, teknologi, informasjonsteknologi, språk og miljø.

Sør-Korea er blant OECD-landene som hadde best resultat i PISA-undersøkelsen fra 2018. Her testes landets 15-åringer innen matematikk, naturfag og leseferdigheter.

Videregående opplæring

Den videregående skolen varer i tre år. Elevene kan velge mellom yrkesfaglige eller studiespesialiserende utdanningsprogrammer. De som velger studiespesialisering får undervisning i samme kjerneemner som på ungdomsskolen, men elevene velger i tillegg en fordypning innen samfunnsfag eller realfag. Det er en overvekt av mannlige elever som velger yrkesfag.

Ifølge UNESCO startet 96 prosent av ungdommene i den aktuelle aldersgruppen på videregående opplæring i 2019. Det er omtrent like mange jenter som gutter som starter.

Høyere utdanning

Det eksisterer over 400 institusjoner for høyere utdanning. Seoul National University regnes som et av de beste universitetene i verden.

Studentene søker opptak til høyere utdanning basert på testresultater fra opptakseksamen som kalles Suneung. Denne eksamenen er ansett som en av de vanskeligste opptaksprøvene på verdensbasis. Eksamenen varer i om lag åtte timer og består av flervalgsoppgaver som må besvares i ni fag. Hvor man tar høyere utdanning anses som viktig for å få gode jobber senere. Det er høy konkurranse om studieplassene ved de mest prestisjefylte universitetene.

I overkant av 98 prosent i den aktuelle aldersgruppen begynner på høyere utdanning ifølge tall fra UNESCO (2019). Det er en overvekt av mannlige studenter som begynner på studier, men flere kvinner enn menn som fullfører. Ifølge OECD har 70 prosent av befolkningen i aldersgruppen 25–34 år høyere utdanning (2020). Blant alle OECD-land er gjennomsnittet for aldersgruppen 45 prosent (2020).

Andelen skolepenger som studenter må betale for å ta en bachelorutdanning er den åttende høyeste blant 27 land med tilgjengelig data, ifølge OECD. Studentene betalte i underkant av 5000 amerikanske dollar i studieåret 2019.

I 2019 var tre prosent av studentmassen utenlandske studenter, flertallet av disse var kinesiske. Andelen utenlandske studenter har økt jevnlig de siste årene.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg