Våpenstillstand, stans av de militære kamphandlinger etter overenskomst mellom de stridende. For å hindre krigshandlinger fra å bli gjenopptatt kan det fastsettes demarkasjonslinjer som troppene skal trekke seg bak, slik at det skapes et ubesatt belte mellom dem. Våpenstillstand opphever ikke krigstilstanden. Partene kan forberede videre operasjoner, omgruppere, føre frem forsterkninger m.m.